Velkommen!
Bogen ”Coaching i praksis” byder på introduktion til coaching, præsentation af coachmodeller, eksempler på anvendt coaching, samling af kommunikationsværktøjer og coachredskaber. Dette appendiks underbygger bogen dels med eksempler på coaching i praksis og dels med ekstra illustrationer til bogen.

 Coacheksemplerne har jeg båndet over nogle år, og en del af dem har jeg valgt at gengive i sin fulde form. Læseren får således mulighed for at gå i dybden med disse udvalgte forløb i hele deres længde frem for at nøjes med udpluk fra dem. 

Alle eksemplerne er nøjagtige gengivelser af de reelle coachsessioner, hvoraf størsteparten er fra mit professionelle virke. Nogle eksempler er genbrug, forstået på den måde, at det er projektbesvarelser fra certificeringerne på vores uddannelser, som jeg har fået tilladelse til at bruge.Alle navne i eksemplerne er anonymiserede, bortset fra de coachsessions, der har fundet sted i undervisningen, hvor fokuspersonerne har givet tilsagn.

Et par eksempler har jeg analyseret og giver mit bud på anvendte metoder og værktøjer i de aktuelle coachsessions. Har du lyst til at styrke dine kommunikations og coachkompetencer, så vil jeg meget gerne opfordre dig til dels at drøfte disse eksempler med en eller flere andre ”ligestillede” eller/og dels at ”kopiere” mit eksempel ved på samme måde at analysere én af dine egne båndede samtaler. I det hele taget er det en god ide fra tid til anden at hente tilladelse hos dine fokuspersoner til at bånde og efterfølgende se/lytte til det optagede med åbent og udviklingsparat sind.

Standarder og etiske regler, formuleret af The International Coach Federation (ICF), der arbejder internationalt med at opretholde det fagligt høje niveau for coachprofessionen, er at finde på disse sider Atter vil jeg ønske dig god fornøjelse og berigelse med appendiks og rigtig god vind fremover med dit eget coachvirke! Birgitte Jepsen

Klik her for at købe bogen