The International Coach Federation (ICF)

Den generelle respekt for professional coaching (I befolkningen) er afhængig af, at coaching udføres på et højt niveau såvel fagligt som etisk.
Titlen coach er imidlertid ikke en beskyttet titel, og det kan være at problem for de professionelle coaches, der har valgt en seriøs uddannelse og opnået de nødvendige coachkompetencer og den nødvendige coachviden. De professionelle coaches er desværre under samme paraply som de ikke-uddannede, der efter et 2-dagskursus også titulere sig som coaches.
For at sikre respektien omkring coachtitel må den enkelte coach derfor selv statuere et eksempel på højt fagligt niveau og høj etisk standard. En hjælp til dette kan være at kende og efterleve de etiske regler for coaching.
Thomas J. Leonard er en af pionererne indenfor coaching. I 1996 tog han initiativet til oprettelse af en international coach forening.
 
The International Coach Federation (www.coachfederation.org) arbejder med at opretholde det faglige høje niveau for coachprofessionen i den ganske verden med formulering af standarder, etiske regler m.m.
 
The International Coach Federation (i daglig tale: ICF) er den største internationale sammenslutning af coaches. ICF startede i 1996 og har i dag medlemmer fra mere end 70 lande.